Cut / Střih

in photography •  5 months ago 

Scouting the environment is probably the most important part of photography, apart from studio photography. And therefore mostly when I stay on one stage for both passes. At a time when no cars do not go through as much of the track and notice the interesting places and especially the angle of light. During a survey of one stage, I noticed a bush cut into the shape of a car and I was immediately clear what was going on. For sure I went a bit further up the track to see if there was a better place. It wasn't so I went back. Moreover, the place where I wanted to take pictures was covered by a young oak forest. So the perfect place to survive the midday sun. Several other people were on the spot, most of them eager to sit near the edge of the forest, from where they were thrown away by a passing security patrol. Only me and an elderly German couple sat deeper in the woods and had lunch. Only when the event began we moved closer to the track behind a group of larger oaks and made documentation, cutting the sloe with rally cars._M4A2374.jpg
Be sure to click on the image to view full screen!


Category/Kategoriesportsphotography
Settings/NastaveníISO 200, 280mm, F5.6, 1/1250s
Camera/FotoaparátCanon 7D Mark II
Lens/ObjektivCanon EF 70-200/4 + EF TC 1.4x III
Location/LokaceSaarland, Germany

Průzkum prostředí je asi nejdůležitější součást fotografie, kromě ateliérového focení. A proto většinou když zůstávám na jedné rychlostní zkoušce na oba průjezdy. V době kdy žádná auta nejezdí projdu co největší kus tratě a všímám si zajímavých míst a hlavně úhlu světla. Při průzkumu jedné rychlostní zkoušky jsem si všiml křoví vysekaného do tvaru auta a bylo mi hned jasné co se zde děje. Pro jistotu jsem šel o kus dále proti směru trati zda tam není lepší místo. Nebylo a tak jsem se vrátil zpět. Navíc místo odkud jsem chtěl fotit bylo kryto mladým dubovým lesem. Takže ideální místo pro přečkání poledního slunce. Na místě bylo i několik dalších lidí, většina z nich byla nedočkavá a seděli blízko kraji lesa, odkud je pokaždé vyhodila projíždějící bezpečnostní hlídka. Jen já a postarší německý pár jsem seděli hlouběji v lese a obědvali. Teprve když začala akce jsme se přesunuli blíže k trati za skupinku větších dubů a pořizovali dokumentaci, střihu trnkového porostu rally auty.


Thank you for the upvote, comments and following.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!